نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان یزد از مدارس و مراکز اداری و آموزشی منطقه نیر

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش منطقه "علیرضا جلالی"معاون توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش و ...

 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش منطقه "علیرضا جلالی"معاون توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش و تیم همراه در سفر یک روزه به منطقه نیر از مدارس و مراکز آموزشی و اداری بازدید و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات آن منطقه آموزشی قرار گرفتند.به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه نیر؛ در این سفر که منصور کریمی رئیس سازمان دانش آموزی و محمد علی غنی رییس اداره تعاون اداره کل آموزش پرورش وی را همراهی میکردند مسائلی از جمله فضاهای آموزشی و اداری و اردویی بررسی و در خصوص رفع آنها تصمیم های لازم اتخاذ گردید.بررسی مشکلات ایاب ذهاب دانش آموزان ،وضعیت نیروی انسانی در سال تحصیلی پیش رو،برنامه ریزی برای صدور سند مالکیت مدارس ،برنامه ریزی برای صدور کد اردوگاهی اراضی هفت هکتاری آموزش و پرورش منطقه نیر ،بازدید از مدارس مستهلک، بازدید از فضاهای با قابلیت راه اندازی اردوگاه برای دانش آموزان و مرکز رفاهی فرهنگیان،برنامه ریزی برای کیفیت بخشی به مدارس موجود و راهکارهای جذب منابع جدید از اهداف این سفر بود.