نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاونت محترم آموزش متوسطه اداره کل جناب اقای زارع

بازدید معاونت محترم آموزش متوسطه اداره کل جناب اقای زارع
بازدید معاونت محترم آموزش متوسطه اداره کل جناب اقای زارع

بازدید معاونت محترم آموزش متوسطه اداره کل جناب اقای زارع ،همراهان وهمکاران اداری آموزش وپرورش منطقه نیر از مدارس متوسطه منطقه.