نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ریاست محترم ضمن خدمت استان وهمراهان از دوایر آموزش وپرورش منطقه نیر

بازدید ریاست محترم ضمن خدمت استان وهمراهان از دوایر آموزش وپرورش منطقه نیر
بازدید ریاست محترم ضمن خدمت استان وهمراهان از دوایر آموزش وپرورش منطقه نیر

بازدید رئیس اداره برنامه ریزی وآموزش نیروی انسانی ، کارشناسان طرح وبرنامه وفن آوری اداره کل آموزش وپرورش استان یزد از آموزش وپرورش منطقه نیر

 

آدرس کوتاه: