نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید جناب آقای زارع معاونت محترم آموزش متوسطه اداره کل

بازدید جناب آقای زارع معاونت محترم آموزش متوسطه اداره کل
بازدید جناب آقای زارع معاونت محترم آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان

بازدید جناب آقای زارع معاونت محترم آموزش متوسطه اداره کل آموزش وپرورش استان  وریاست محترم اداره به همراه کارشناسان اداری  از کلاسهای تقویتی  و قرائت خانه  منطقه نیر

 

آدرس کوتاه: