نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازديد معاون پرورشي فرهنگي منطقه از آموزشگاه ميثاق


در روز شنبه 95/11/30 آقاي عسكري معاون پرورشي و فرهنگي از فعاليتهاي آموزشگاه ميثاق بازديد نمودند و از معلمان اين مدرسه تقدير كردند. و در نماز جماعت دانش آموزان شركت نمودند.