نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازديد كارشناسان امور اداري اداره كل از اداره آموزش و پرورش منطقه نير


در تاريخ 96/3/2 كارشناسان امور اداري اداره كل آموزش و پرورش استان يزد جهت هماهنگي بين همكاران امور اداري و تشكيلات و بررسي پرونده هاي مربوط به استخدام و سرباز معلم ، نقل و انتقالات ، بازنشستگي و نامه ها از امور اداري اين منطقه  و آموزشگاه امام خميني (ره) بازديد نمودند.