نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازديد از حوزه امتحانات داخلي


در روز دوشنبه مورخ 95/10/20 عباس عسكري وزيري معاون  پرورشي و فرهنگي اداره آموزش وپرورش منطقه نيراز حوزه امتحانات داخلي آموزشگاه هاي  حاج حكيمي، يحيوي زاده و حضرت زهرا بازديد به عمل آوردند.