نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه شورای اداری با ریاست جدید اداره

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش اولین جلسه ي شوراي اداری منطقه با حضور ...

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش  اولین جلسه ي شوراي اداری منطقه با حضور ریاست جدید اداره و همکاران اداری در محل دفتر ریاست تشكيل گرديد. اين جلسه ابتدا با كلام نوراني خداوند سبحان آغاز و سپس آقاي نظمیه ریاست  آموزش و پرورش ضمن عرض خير مقدم به مدعوين ،از تمامی اعضاء تقدیر و تشکر کردند که با تلاش مجدانه و همفکری و همدلی مشغول به انجام وظیفه  هستند .در ادامه از برنامه های  خود ومصوبات جلسه روز گذشته  دراموزش و پرورش   اداره کل مطالبی را ایراد نمود و از همکاران خواست  فعالیت های خود راگزارش دهند. ابتدا  معاونت اموزشی اقدامات انجام گرفته در باره امار ثبت نام شده دانش اموزان وامار معلمین توضیحاتی را بیان کردند و پس از صحبتهای آقای بین ابادی سایر اعضاء نیز به ارائه پيشنهادات وانتقادات خود در اين زمينه ها پرداختند.سپس آقاي دهقان معاونت پشتیبانی  ضمن تقديرو تشكر از حضور همه اعضاء فرمودند آموزش و پرورش اساسی ترین نهاد هر جامعه به شمار میرود تا جایی که می تواند باعث ارتقاء و پیشرفت جامعه و فتح بلند ترین قله های موفقیت توسط همین دانش آموزان امروز در فردایی نزدیک باشیم و جلسه با ذكر صلواتي بر محمد(ص)وخاندان پاك ومطهرش به پایان رسید.