نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولين جلسه شوراي پروژه مهر برگزار گرديد.


در تاريخ96/5/14 اولين جلسه شوراي پروژه مهر آموزش و پرورش منطقه نير با حضور اعضا تشكيل  و وظايف هر كار گروه مشخص گرديد.