نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولين جلسه شوراي آموزش و پرورش منطقه نير برگزار گرديد.


اولين جلسه شوراي آموزش و پرورش منطقه نير در سال جديد در تاريخ 96/2/6 در سالن جلسات اداره با حضور اعضا برگزار گرديد.