نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره آموزش و پرورش منطقه نیر

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه نیر، نظمیه رییس اداره آموزش و پرورش...

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه نیر، نظمیه رییس اداره آموزش و پرورش منطقه نیر طی حکمی(حسین جلالی پندری) را به عنوان معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره آموزش و پرورش منطقه نیر منصوب کرد. نظمیه ضمن تشکر از قبول مسئولیت توسط ایشان، خواستار شفافیت و انضباط مالی ،مدیریت، ساماندهی و بهره وری اموال و نیروی انسانی شد. همچنین در ادامه از زحمات آقای رضا دهقان نیری، معاون سابق توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره آموزش و پرورش منطقه نیر که به افتخار بازنشستگی نائل آمدند تقدیر و تشکر گردید.