نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعزام كاروان راهيان نور

تعداد چهل نفر از دانش آموزان دختر منطقه نير براي تجديدميثاق با امام وشهدائ راهي منطقه جنوب شدند.

به گزارش روابط عمومي اداره آموزش وپرورش مطقه نير ءتعداد چهل نفرازدانش آموزان دختر دوره دوم دبيرستان منطقه نير با يك دستگاه اتوبوس جهت بازديد از مناطق جنگي ويادآوري دليرمردان جبهه ها وتجديد ميثاق با امام وشهدائ يكشنبه مورخ 95/11/10 راهي منطقه جنوب شدند.