نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعيه نقل و انتقالات


قابل توجه فرهنگيان متقاضي نقل و انتقالات

بخشنامه نقل و انتقالات داخل و خارج از استان به اين منطقه واصل گرديده، لذا شايسته است متقاضيان داخل استان حد اكثر تا تاريخ 96/3/18 و خارج از استان حداكثر تا تاريخ 96/3/31 به امور اداري آموزش و پرورش منطقه نير مراجعه نمايند.

فرم امتياز بندي داخل استان

فرم امتياز بندي خارج استان

آدرس کوتاه: