نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون علمي و عملكردي معلمان ابتدايي برگزار گرديد


در روز يكشنبه مورخ 95/11/17 آزمون علمي عملكردي معلمان ابتدايي در محل اداره آموزش و پرورش منطقه نير برگزار گرديد و حدود 60 درصد از معلمان ابتدايي در اين آزمون شركت نمودند.

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه: