نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوي راهيان نور دانش آموزي


روز يكشنبه مورخ 95/11/10  يك دستگاه اتوبوس از دانش آموزان دخترمتوسطه دوره دوم همراه با بدرقه مسئولين به سوي سرزمين هاي نور اعزام شدند.

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه: