نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجراي طرح هما در مدارس آموزش و پرورش منطقه نير


در راستاي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي، در تاريخ 96/1/20 طرح هما با همكاري معاونت اجتماعي نيروي انتظامي استان در آموزش و پرورش منطقه نير اجرا شد.در اين طرح تمام داش آموزان متوسطه اول و دوم ، اوليا دانش آموزان سه مقطع و  كليه مديران و معلمان آموزش و پرورش منطقه نير با هدف پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي آموزش ديدند. همچنين در اين طرح 57 جلسه سخنراني آموزشي ، 10 جلسه آموزش گروهي و 70 جلسه مشاوره فردي انجام شد.

 

آدرس کوتاه: